TIN TỨC


Đổ hóa chất ép mít chín siêu tốc

Những trái mít, sầu riêng, chuối xanh non tẩm hóa chất chỉ sau một đêm đă dậy mùi thơm để thương lái đem bán ra thị trường hoặc bóc múi nhập cho các ḷ chế biến trái sấy khô. Đă có cảnh báo rằng, đổ trực tiếp hóa chất vào trong trái gây độc hại, ảnh hưởng sức khỏe người dùng.

Chi tiết
    Trang 1/3