TIN TỨC

Câu chuyện trái cây sấy

Từ thuở sơ khai khi loài người nguyên thủy chỉ biết săn bắn, hái lượm th́ trái cây đă là loại lương thực thiết yếu của con người. Qua thời gian con người đă dần học được cách trồng trọt để làm chủ được nguồn lương thực đó.

Chi tiết

Câu chuyện mít sấy

Từ thuở sơ khai khi loài người nguyên thủy chỉ biết săn bắn, hái lượm th́ trái cây đă là loại lương thực thiết yếu của con người. Qua thời gian con người đă dần học được cách trồng trọt để làm chủ được nguồn lương thực đó.

Chi tiết
    Trang 1/3