TIN TỨC

Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và xử lư nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngoại hối.

Theo Công văn số 695/TTg-KTN, ngày 8/5, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tp.HCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lư nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật  về quản lư ngoại hối, đặc biệt là các hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa bằng ngoại tệ.

Giữa tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước cũng lần lượt có công văn đề nghị các bộ ngành nói trên, cũng như các tổ chức tín dụng phối hợp kiểm tra và xử lư những vi phạm trong mua bán và niêm yết giá bằng ngoại tệ, cũng như hoạt động của các đại lư thu đổi trong lĩnh vực này.

Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện trên thị trường có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động đại lư đổi ngoại tệ nhằm kinh doanh ngoại tệ trái phép; một số doanh nghiệp đă thực hiện việc quảng cáo, niêm yết giá bằng ngoại tệ trong hoạt động cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Trong thời gian tới, cơ quan đầu mối này sẽ tăng cường phối hợp với các đầu mối liên quan để tiến hành chấn chỉnh.

Theo Điều 22, Pháp lệnh Quản lư Ngoại hối, về quy định hạn chế sử dụng ngoại hối, trên lănh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối; trừ các giao dịch với tổ chức tín dụng, các trường hợp thanh toán thông qua trung gian gồm thu hộ, ủy thác, đại lư và các trường hợp cần thiết khác chỉ được thực thực hiện bằng ngoại hối khi được Thủ tướng cho phép.

Thông tin khác